konflikt på jobb - noe du sliter med? 

Har du konflikt på jobb?

Har du konflikt på jobb, er du en av mange - konflikt på jobb er utbredt. Følgene er ofte dårlig arbeidsmiljø, økt sykefravær og sviktende resultater, i tillegg til omdømmetap.

Praktiske verktøy du kan bruke for å forebygge og håndtere konflikt på jobb - helt gratis!

Å løse konflikt på jobb er et lederansvar

Kanskje opplever du som leder at konflikt på jobb stjeler energi og ødelegger for organisasjonen din. Du spør kanskje deg selv hva som skal til for å løse konflikten og hvor det er riktig å starte. At ansvaret for å løse en konflikt på jobb er ditt, oppleves sannsynligvis ekstra belastende for deg.

Ingen konflikt på jobb går over av seg selv

Vårt råd til deg som leder er å ta tak i konflikten raskest mulig Ikke tro at den går over av seg selv. Jo raskere man kommer i gang med å håndtere en konflikt på jobb, desto enklere lar den seg løse. 


Det aller viktigste er imidlertid ikke at konflikter alltid løses, men at de håndteres på en god og ryddig måte. Viktige verktøy du har til rådighet til det er Arbeidsmiljøloven, interne prosedyrer og retningslinjer - i tillegg til råd utenfra. 

Vår metodikk - felles dialog og åpenhet

Metodikken vi benytter for å håndtere konflikt på jobb er utviklet med bakgrunn i konseptene Relasjonskompetanse og Relasjonsledelse.


Sentralt i vår metodikk er felles dialog og åpenhet, samt  å gå til kjernen i konflikten. I samarbeid med kunden skreddersyr og evaluerer vi løpende våre opplegg. 

Råd utenfra kan ofte være godt ved konflikt på jobb

Noen konflikter kan være svært vanskelige å løse. Om du er i tvil om hva som bør gjøres, kan det beste være å søke hjelp. Det være seg hos en annen leder, personalansvarlig, en fagperson eller andre kompetente personer.


Vi tilbyr veiledning, verktøy og trening for å hjelpe til med å løse konflikten. Gjennom strukturert metodikk og tydelige kommunikasjonsregler jobber vi med konflikter - muligens på en annen måte enn du så langt kjenner til.

Gode prosesser og redskaper gir gode resultater

Våre kunder som har hatt konflikt på jobb gir tilbakemelding om at de går fra våre opplegg med nyttige redskaper for å håndtere både små og store konflikter. 

Les mer om konflikt på jobb på våre blogger:

Konflikt på jobb - Hva er det?

Konflikt på jobb og bruk av epost


Dette sier kundene om våre kurs:

...at de lykkes bedre i samhandlingen på jobb. De sier også at de oppnår bedre resultater, som redusert sykefravær, økt engasjement, lagånd og trivsel.

konflikt på jobb

Om du har konflikt på jobben din

og ønsker å høre hvordan vi jobber for å håndtere konflikter, har vi lang erfaring med konflikt på jobb og møter deg gjerne uforpliktende.

1

Kurs og prosess i konfliktløsing  (3 + 1 + 1 dager)

Sammen med kunden gjennomfører vi parallelt kurs i konfliktløsning og en prosess for å løse en konflikt i en gruppe/avdeling. I prosessen benytter vi kunnskapen fra kurset for å jobbe oss gjennom konflikten.


Dette gjør vi ved å at alle som er berørt av konflikten samles i 2 – 3 dager. To måneder etter denne samlingen møtes vi til en oppfølgingsdag. Prosessen avsluttes med en siste oppfølgingsdag etter etter ca. ½ år.


2

Kurs i konfliktløsning  (2 dager)

Kurset vårt i konfliktløsning går over to sammenhengende dager. Her lærer kursdeltakerne praktiske verktøy for å forebygge og løse konflikter. I løpet ev begge dagene legger vi vekt på praktisk trening av kunnskapen som formidles. Kurset holdes fysisk eller online, alt etter kundens ønske.


3

Megling  (3 - 4 timer, 1 - 4 ganger)

I tilfeller der det ikke er ønskelig å kjøre en prosess, tilbyr vi megling. Meglingen kan foregå i både mindre og større grupper/avdelinger. Varigheten er vanligvis 3 - 4 timer, og kan om nødvendig gjentas inntil 4 ganger.

4

Konfliktforebyggende dialog og samhandling  (2 dager)

I dette to-dagers kurset er den røde tråden dialog og samhandling som konfliktforebyggende verktøy. Som i våre øvrige kurs, legger vi også her vekt på trening på teorien og verktøyene som gjennomgås.  


Etter gjennomført kurs vil du som deltaker sitte igjen med kompetanse i praktiske verktøy for bedre kommunikasjon og samarbeid.

Vi får ikke harmoni når alle synger den samme tonen. 

Bare ulike toner kan harmonisere

Det samme gjelder mennesker!

Steve Goodier

Hvorfor vi bruker kommunikasjonsverktøy


Et av de viktigste kjennetegnene ved konflikt på jobb er at vi slutter å snakke sammen. For å løse konflikter vi snakke med hverandre. Problemet er imidlertid at når vi forsøker det, eskalerer ofte konflikten. En årsak til det er at vi har helt ulike oppfatninger av hva som har skjedd – og ofte gir vi den andre parten skylden for konflikten. 


For å bryte dette mønsteret må vi lære oss å snakke sammen. Vi må snakke sammen på en måte som ikke eskalerer konflikten, men tvert imot - som demper den. For å oppnå det vil praktisering av gjennomtenkte kommunikasjonsregler være til stor nytte - for ikke å si helt avgjørende. Nettopp derfor legger vi stor vekt på kommunikasjonsverktøy i våre konflikthåndteringsprosesser.

ERFARING & SPISSKOMPETANSE 


Vi bidrar til at du opplever mestring og når dine mål - gjennom relevant utdanning og lang erfaring.

konflikt på jobb
ståle stenersen

Executive Neuroscience Coach

Lang og variert ledererfaring - nasjonalt og internasjonalt

Ståle er Executive Neuroscience Coach med sertifisering fra International Coach Federation (ICF). Han er lektor og har mastergrad i endringsledelse.


Ståle er også autorisert i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse, og sertifisert mentor og rådgiver. Han har lang og variert yrkeserfaring innen ledelse, kommunikasjon og utdanning fra privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt. Bred kultur- og språkkompetanse: behersker flytende fransk, tysk og spansk, foruten engelsk. 


Sentralt for ham er dialogen og relasjonsorienteringen som nøklene til de beste resultatene.


Ståle Stenersen

📞 + 47 976 77 281
📧 stale@conceptaconsulting.no

CONCEPTA CONSULTING AS

konflikt på jobb
reinert kamøy

Coach og konfliktspesialist

Lang erfaring innen team- og organisasjonsutvikling samt konfliktløsning

Reinert har lang erfaring med ledelse, team- og organisasjonsutvikling samt konfliktløsning - i både små og store private og offentlige organisasjoner. 


Han har mastergrad i konfliktmegling og en rekke sertifiseringer og kurs innen coaching - både for team og enkeltindivider, relasjonsledelse, relasjonskompetanse, relasjonspedagogikk og endringsledelse. Dialogen og relasjonen er hans viktigste verktøy i hans virke som konfliktløser.


Når han ikke jobber, nyter han ofte sjø eller snø - gjerne med sol og vind!


Reinert Kamøy

📞 + 47 454 86 814 

📧 reinert@kamoy.no

MANGO COMMERCE SERVICES NORWAY AS

- konflikt på jobb, dette lurer mange på -

Hva er en konflikt på jobb?

Hva er de viktigste årsaker til konflikt på jobb?

Hvordan eskalerer en konflikt på jobb?

Er konflikt på jobb mulig å unngå?

Lurt å samtale om årsaken til en konflikt på jobb?

Hvordan løse en konflikt på jobb?