konflikt på jobb og bruk av epost

Andre innlegg i en serie av tre

- konflikt på jobb oppstår både mellom individer, grupper eller i hele organisasjonen - som oftest medarbeidere imellom eller mellom medarbeider og deres ledere.

konflikt på jobb

Hva kan skje når e-poster erstatter muntlig kommunikasjon med tanke på konflikt på jobb?

Typiske triggere som utløser konflikt på jobb

Denne bloggen ser på bruk av e-post og hvordan det kan påvirke konflikt på jobb. I det første innlegget så vi på ulike trekk ved skriftlig og muntlig kommunikasjon. I dette innlegget forklarer vi typiske triggere som utløser konflikt på jobb. I det siste viser vi hvordan bruk av e-post kan utløse disse triggerne og føre til konflikt på jobb.

Eskalering av konflikter på jobb

En konflikt på jobb, uavhengig av om man kommuniserer ansikt til ansikt eller via e-poster, begynner ofte med at det er ulike interesser og/eller behov mellom ulike parter. For å få gjennom det en selv ønsker, begynner en ofte med milde grep, men om det ikke går, kan mer aggressive teknikker tas i bruk og en konflikt har startet å eskalere. Konflikter på jobb kan også eskalere fordi hver side gjengjelder den andre sidens konfliktskapende adferd. Årsaken til dette er at man endrer oppfattelsen av og holdningene til motparten etter hvert som konflikten eskalerer. Når oppfattelse av og holdninger til motparten blir negative, oppstår det lettere aggressiv adferd fordi:

 • De man ikke liker får oftere skylda
 • Tvetydige handlinger blir oftere tolket som truende
 • Man har lavere terskel for gjengjeldelse overfor dem man ikke liker
 • De man ikke liker, unngår man oftere og kommunikasjon reduseres
 • Negative holdninger reduserer forståelse og empati for den andre.

Når dette skjer, blir man lett ofre for å bli fastlåst i egen forståelse og man ser kun det som styrker egen sak. Andres adferd forklares ved at «de er sånn», mens egen adferd forklares med «situasjonen er slik at..». Det som kan motvirke en slik utvikling av konflikt på jobb er bl.a.:

 • Når handlinger ikke gjengjeldes aggressivt 
 • Når det er sterke sosiale bånd mellom partene
 • Når en evner å den andre som en selv
 • Sosiale normer hvor aggressivitet er upassende.

Forskning viser derfor at typiske triggere som kan medføre eskalering av konflikt på jobb er: 

 1. Bruk av aggressive teknikker
  Hvis e-postkommunikasjon støtter oppunder mer aggressive teknikker, eller får motparten til å virke mer aggressiv, vil eskalering lettere oppstå.  
 2. Endring av oppfattelsen av andre
  Eskalering av en konflikt på jobb er mer sannsynlig hvis e-post skaper negative endringer i oppfattelsen av og holdningene til andre, slik at de oppfattes som urettferdige, at man får mindre empati for dem, økende gruppetenkning og anonymisering av motparten samt at man ser de andre som umoralske.  
 3. Svekkede relasjoner
  Sannsynligheten for eskalering er større når relasjoner svekkes grunnet reduserte sperrer for aggresjon.
 4. Problemer er vanskelige å løse
  Hvis e-posters begrensede kommunikasjonsmuligheter gjør problemer vanskelige å løse, kan konflikter på jobb eskaleres.

Alle disse triggerne kan medføre flere konflikter på jobb dersom de håndteres via e-post istedenfor ansikt-til-ansikt. 

Erfaring & 

spisskompetanse

👉 Vi har lang erfaring med konflikthåndtering og tilbyr bistand i å forstå, forebygge og håndtere ulike typer av konflikter.

 

👉 Vi tilbyr også lederstøtte innen relasjonsledelse og administrativ ledelse, gjennom coaching, veiledning, rådgivning, mentoring og kurs.konflikt på jobb
ståle stenersen

Executive Neuroscience Coach


Ståle er Executive Neuroscience Coach med sertifisering fra International Coach Federation (ICF). Han er lektor og har mastergrad i endringsledelse.


Ståle Stenersen

📞 + 47 976 77 281

📧 stale@conceptaconsulting.no

konflikt på jobb
reinert kamøy

Coach og konfliktspesialist


Reinert har lang erfaring med  ledelse, team- og organisasjonsutvikling samt konfliktløsning i både private og offentlige organisasjoner og har en mastergrad i konfliktmegling. 


Reinert Kamøy

📞 +47 454 86 814

📧 reinert@kamoy.no

Sliter du med konflikt på jobb?

Vi hjelper deg gjerne! 

...råd utenfra kan ofte være godt!